...
Deluxe suite room

Deluxe suite room diện tích rộng có ban công và hai view rất đẹp

...
Deluxe double room

Deluxe double room diện tíc 32m2 có ban công đươc trang bị một giường đôi 1,8m

...
Deluxe tiwn room

Deluxe tiwn room diện tích 32m2 có ban công được trang bị 2 giường đơn nhỏ 1,2m

...
Deluxe tripble room

Deluxe tripble room diện tích 32m2 có ban công đượng trang bị 2 giường một gường 1,8m và một giường 1,2m

...
Superior double room

Superior double room diện tích 20m2 đượng trang bị một giường đôi 1,8m

...
Deluxe family connecting room

Deluxe family connecting room gồm một phòng double và một phòng tiwn có cửa thông với nhau.